En græsk tragedie

Flygtningeskæbner – en græsk tragedie bog

De sidste 10 år har krige sendt millioner af mennesker på flugt. Titusinder er druknet i Middelhavet i desperate forsøg på at finde beskyttelse i Europa. Deres håb var at skabe en tilværelse langt fra krig og forfølgelse.

Flygtningestrømmene betød, at det europæiske asyl- og migrantsystem brød sammen. EU indgik en aftale med Tyrkiet om, at afviste asylansøgere og udokumenterede migranter skulle sendes tilbage, men aftalen har aldrig fungeret til trods for enorme pengeoverførsler til landet. De græske øer har i flere år fungeret som Europas reelle massefængsler.

Den græske regering har taget ulovlige og inhumane metoder i brug for at bevogte grænserne med ”pushbacks”, vold og røveri af migranternes ejendele.

Denne bog handler om de strandede flygtninge og migranter i Grækenland. De lever under kummerlige forhold med sult og kulde. De får ingen støtte af EU eller den græske regering, og det er næsten umuligt at skaffe sig et arbejde eller en bolig.

Flygtningekrisen rejser nogle væsentlige spørgsmål om de vestlige samfunds fundamentale værdier. Vil vi fortsat beskytte folk på flugt og forsvare deres ret til et værdigt liv? 

Andreas Kamm, tidligere generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, skriver i bogens forord:

”Beretningen om ”En græsk tragedie” er en vigtig førstehåndsberetning, som vil skabe både refleksion og diskussion – og med sikkerhed skubbe til vores holdninger. Har man læst denne bog, kan man ikke lukke øjnene for konsekvenserne af vores handlinger. Bogen minder os om, at vi aldrig må tabe den enkeltes skæbne af syne, og aldrig må miste evnen til at sætte os i de fordrevnes sted.”